Avgörande frågor för mänskligheten

Svar på insändaren:

”Den manipulerade verkligheten”

Vad gäller kolets vandringar och former är du en utmärkt och uthållig pedagog, Börje. Men alla debattörer om klimatet och mänskligheten tycks räkna endast med fysikaliska, kemiska och biologiska naturprocesser. Det ekonomiska makt- och våldsanknutna sammanhanget  avväpnar dock varje logiskt resonemang. Och det kan betvivlas att den sega kamp som krävs för åtgärder inom naturens spontana processer hinner läka skadorna  för mänskligheten.

Utan hänsyn till naturens processer kräver moderna samhällen invand snabb och stor materialkonsumtion för olika odlings-, tillverknings-, lagrings-,  transport-, avfalls- och återvinningsprocesser. Vad gäller rörliga apparater som mobiler och förflyttning i bilar krävs tillsvidare utveckling av eldrift, där man valt batteridrift.  För de batterier vi anser oss behöva krävs metaller, som till stor del hämtas med våld, krig, våldtäkter och långa transporter. (Alternativet väte/bränslecell väljs bort). 

För jordbruket har storföretag som oljebolag, konstgödsel- och giftföretag som Exxon, Bayer och Monsanto patenterat allt, även utsäden. Storskaligt monokulturbruk av jord och skog leder bl a till jordförstöring. Hittills har produktiv åkerjord om 500 miljoner hektar förstörts, och fortsatt årlig förstörelse uppgår till 12 miljoner hektar. Skadad eller förstörd möjlig jordbruksmark omfattar två miljarder hektar, en yta som två Kina. (Allt enligt FN-organet UNCTAD) Moderna samhällen fortsätter drivas med profitgivande olja, naturgas och kol. Oljeborrning inleds i arktis. Dyr och förödande uranhantering fortgår, civilt och militärt.

Vi har många val att göra som brukare och konsumenter. Exempel är kläd- och matinköp och nytillverkning av bilar och mobiler. Det som redan tillverkats med oåterkalleliga utsläpp bör först slitas ut helt.

Att ersätta fossila bränslen med vedeldning är otillräckligt, eftersom ny skog växer för långsamt fram till den skärningspunkt som vetenskapen placerat vid 2050. Färden mot katastrof måste vändas till nollutsläpp och ökad lagring av kol. Tidningen ETC arbetar med  biokol och en jäsningsprocess de kallar Bokashi, syrefri nedbrytning som binder kol. Traditionell kompostering läcker.

Att avskaffa industriell rovdrift och godta en enkel livsstil inbjuder till allas kamp för mänsklighetens överlevnad. Nu bortkastad militär kapprustning kan bytas mot vinst när folket genomskådat krigshetsarna. Alla kan inte göra allt, men kan bidra till debatten och skapa en pådrivande opinion.

Erni och Ola Friholt