Bänkar vid gångstråk!

Stenungsundsborna har under årens lopp efterlyst fler parkbänkar i kommunen. Fler människor ska kunna vara ute och röra på sig men också ges möjlighet till rast och vila under promenaden och passa på att njuta av vår vackra kommun.

Fysisk aktivitet är viktig för att människor ska må bra och med anledning av pandemin har behovet av utomhusaktiviteter, där avstånd kan hållas på ett säkert sätt, ökat framförallt för den äldre delen av befolkningen.

Behovet av bänkar har inventerats på initiativ av Stenungsundspartiet och i måndags beslutade kommunstyrelsen att ett fyrtiotal bänkar ska placeras ut på strategiska platser utefter gångstråk i olika kommundelar under våren.

Hur svårt kan det vara? Inte svårare än så.

För Stenungsundspartiet:

Helena Järpsten, ordförande

Agneta Pettersson Bell, ledamot kommunstyrelsen

Christian León Lundberg, ersättare kommunstyrelsen