Fullt fokus på fotbollen i Skärhamn

Röahallen planeras få en rejäl upprustning, skriver Benita Nilsson.

Svar till fotbollstjej från Skärhamn: Ska inte Skärhamns fotboll prioriteras?

Hej fotbollstjej från Skärhamn.

Tack för din insändare. Jag blev faktiskt riktigt glad över att du som ung tjej skriver en insändare i en fråga som är angelägen för dig. Fler ungdomar borde göra som du. Det är viktigt för demokratin.

Det du efterlyser på Röahallen är nu på väg att kunna ske. Hallen planeras få en rejäl upprustning. Vi har just avslutat arbetet med representanter från SIK:s styrelse för att få till det sista kring innehåll och ekonomi.

Planen är att få till en utbyggnad med nya omklädningsrum, de gamla renoveras också. Hela innemiljön lyfts rejält med mera. Jag hoppas att du som fotbollstjej kommer att trivas där.

Nu startar det politiska arbetet kring ärendet. Det första mötet kommer att hållas i veckan som kommer. Sedan går det vidare för beslut i kultur-och fritidsnämnden. Eftersom det behövs ett borgensåtagande från kommunen så går ärendet vidare till kommunstyrelsen och till fullmäktige. När ärendet kommer till fullmäktige kan du sitta hemma och följa diskussion och beslut via Tjörns kommuns hemsida.

Det kan komma ett slutgiltigt beslut före sommaren eller strax efter sommaren om allt går väl. Vi får hoppas och tro på ett positivt beslut från de politiska partierna.

Jag vet att ni har en fantastisk verksamhet inom SIK. 360 aktiva unga spelare, 50–60 ledare och mycket kraft i föreningen. Jag vet också att en osedvanligt stor del av spelarna är tjejer.

Som avslutning vill jag berätta för dig att kultur-och fritidsnämnden med sina lokalsatsningar genomför ett uppdrag som vi fick av kommunfullmäktige för ett antal år sedan. Det gäller fem föreningar som äger sina anläggningar. Vårt uppdrag är att hjälpa föreningarna att lyfta anläggningarna in i framtiden så att alla aktiva krafter inom föreningarna kan ägna sig åt att utveckla våra barn och unga och slippa ta hand om risiga lokaler.

IFK Valla och Törns Ishall är klara. Nu är det SIK:s tur. Långekärrs ryttarförening är förhoppningsvis klar inom kort. Tjörns ridklubb har vi börjat titta på.

Bästa hälsningar till fotbollstjejen från Skärhamn.

Benita Nilsson

Ordförande (L) kultur och fritidsnämnden på Tjörn