Regeringen jäklas med vanligt folk

Förbud, regler och höjda skatter slår mot vanligt folk, mot landsbygden, mot företagen och mot jobben, skriver insändarskribenterna.

Socialdemokraterna har oväntat högt tonläge när det gäller att kritisera andra partier i miljöfrågorna. Problemet är bara att den egna symbolpolitiken vare sig ”räddar planeten” eller gör livet bättre för människor. Förbud, regler och höjda skatter slår mot vanligt folk, mot landsbygden, mot företagen och mot jobben. Problemet är också att regeringens straffskatter på plastpåsar, elektronik, kläder, flygresor, fordon och drivmedel inte har någon mätbart positiv effekt för klimat eller miljö. Och nu föreslås rent av straffskatt på engångsförpackningar för take away! Alltså det som räddar många restauranger från omedelbar konkurs under pandemin. Sällan har ett förslag lags med så usel timing.

Höjda skatter på nya fordon för subvention av elbilar gynnar främst export av svenska elbilar till Norge. Samtidigt förhalar regeringen tillstånd för gruvdrift av sällsynta metaller för batteritillverkning. Förtidsavvecklingen av Ringhals 1 och 2 orsakar ett ansträngt läge i elförsörjningen, samtidigt som vi blir mer beroende av import av el från kolkraft och oljekraft. Förslaget att nätkunderna ska tvingas subventionera havsbaserad vindkraft kommer att driva upp elkonsumenternas redan höga nätavgifter. Om regeringen verkligen ville gynna elektrifiering skulle de inte göra allt fel när det gäller frågor kopplade till detta.

Regeringen har också blivit tagna på sängen när det gäller EU-förslag som kommer att klassa svensk vattenkraft och svenskt skogsbruk som ”icke hållbara” och därmed allvarligt försvåra för dessa branscher. Regeringen talar också ofta om att den egna politiken skulle gynna landsbygden, men försämrade reseavdrag, höjda skatter på drivmedel och mer reglering av skogsbruk, jordbruk, djurhållning, jakt och fiske gynnar inte landsbygden. Inte heller utökat strandskydd och förbud mot vedkaminer.

Dagens regering har rent ut sagt jäklats med vanligt folk och samtidigt skadat företagande, jobb och trygg elförsörjning – utan mätbara positiva effekter för vare sig miljö eller klimat. Moderaterna driver i dessa frågor en helt annan politik, vilket vi redogjorde för i vår artikel. Vill man kombinera ansvar för miljön med framtidstro, ekonomisk tillväxt, demokrati och frihet är moderaterna det självklara valet.

Sofia Westergren (M)

Jan Ericson (M)

Riksdagsledamöter finansutskottet