Stenungsunds (S)torebrorsbeteende gynnar inte samarbetet

Bo Pettersson nämner flera projekt där samverkan inom STO tycks havererat genom åren. Den nyfikne undrar naturligtvis: Varför? skriver insändarskribenterna.

Svar på debattinlägg “Tröttsamt med Tjörns klagomål på Stenungsund” av Bo Pettersson (S).

Det finns ett talesätt som säger: “Om man kastar en sten in i en flock vargar, ylar den som blev träffad”.

Inte för att kasta sten på djur kan godtas, men som bildlik tanke är talesättet ok.

Bo Pettersson (S), tycker sålunda det är tröttsamt och reagerar på att Tjörns politik klagar på Stenungsund. Det är ju svårt för utomstående att veta vad som de facto sagts i de slutna rum, där beslut tas. Speciellt som det ju framkommit att till och med de beslut som berör samtliga medborgare, inte bara i Stenungsund utan hela regionen, däribland då både Tjörn och Orust kommuner, hemlighålls för berörda medborgare. Till och med i så viktiga frågor som normalt skall presenteras långt i förväg i något som brukar kallas översiktsplaner (ÖP). Detta arbetet har under lång tid misskötts i Stenungsund, vilket Medborgerlig Samling i Stenungsund kraftigt ifrågasätter.

Bo Pettersson nämner flera projekt där samverkan inom STO tycks havererat genom åren.

Den nyfikne undrar naturligtvis: Varför?

Vidare tycks i alla fall Bo Pettersson gilla att se Stenungsund som kommunen där storebrors-begreppet införts som koncept. Detta brukar aldrig vara en god förutsättning för gott samarbete. Å andra sida är storebrors-konceptet ju ett passande epitet för (S) generellt.

Ett talande exempel på detta är beslutsgången för resecentrum i Stenungsund, vilket ju inte gillats av varken de främst berörda, dvs användarna/medborgarna, utan även politiken i såväl Orust som Tjörn.

Vid presentationen av detaljplanen vid samrådet i september, ställdes sålunda medborgarna inför det faktum att både placering och kostnad för projektet redan var bestämt sedan 2016, medan medborgarna erbjöds vara med och bestämma “färgen på tapeterna” och dessutom bara förväntades gilla planen. Detta gjorde som vi vet, inte medborgarna. Reaktionen kan snarare liknas vid folkstorm. Det framkom egentligen att det bara var Stenungsunds kommuns politiker och tjänstemän som var för planen.

Så nu framför Bo Petterson sitt ogillande över att medborgare, samt politiker i omgivande kommuner framför sitt ogillande över Stenungsunds (S)torebrorsbeteende i en region som bör undvika att framföra epitet som storebror och lillebror.

Medborgerlig Samling Stenungsund

Göran Newberg

Nicklas Ljungholm