Tänk om ”Akzo-huset” kunde bli …

Jag har ett mycket bättre förslag om huset inte kan användas för bostäder, skriver signaturen ”Bättre utsikter”.

Läste artikeln om att behovet av kontorslokaler har minskat i Stenungsund och såg förslaget om att göra bostäder i ”Akzo-huset”. Det skulle bli fantastiskt fint, men faktiskt lite bullrigt, det är mycket trafik som passerar hela tiden på 160:an utanför fönstret.

Jag har ett mycket bättre förslag om huset inte kan användas för bostäder.

Använd läget till Resecentrum som var ett av förslagen, och gör huset till kommunens aktivitetscenter!

• Ett välkomnande centrum vid ankomst till Stenungsund och öppning mot STO-regionen.

Den bästa platsen man kan tänka sig för:

• Resecentrum (i botten plan)– det vill säga det så kallade ”brofästet” alternativet (Flytta MCD och drivmedels-mack behövs snart inte).

• Kontor mm för västtrafik.

• Turistbyrå – kan man få ett bättre läge!

• Flytta hela kulturhuset till ”Akzo-huset”.

• Biblioteket – vilken miljö att hitta och läsa böcker!

• Molekylverkstaden.

• Mötesrum.

• Restaurang finns redan i huset och man skulle kunna ha en liten kiosk också.

Har man inte fyllt upp huset med detta så kan man ju fortfarande ha kontor för andra verksamheter som det redan är i huset idag.

Nuvarande ytor i kulturhuset skulle istället kunna bli bostäder – det behövs ju fler!

Vad vinner man med denna lösning?

En vacker byggnad med fantastiska förutsättningar får användning som många får glädje av. Och för Stenungsunds tätort kan man se följande vinster med att förlägga Resecentrum till brofästet och använda en befintlig möjlighet med ”Akzo-huset”.

• Inget trafikkaos i centrum.

• Ingen stängd centrumövergång.

• Ingen höjd ljudnivå i centrum.

• Resecentrum förläggs närmre gymnasieskolan och idrotts anläggning.

• Läget gynnar fler invånare i Stenungsund då det hamnar närmre tillväxtområdena söder ut.

• Äldsta delarna av Stenungsund bevaras.

• Det kan bli plats för planskild korsning vid centrum eller längre söder ut.

Och sist men inte minst ..

• Stenungstorg kan användas som ett handels/ restaurang och bostads torg – inte en bussficka!

Bättre utsikter