Tillräckligt illa med brottsligheten på Tjörn

Det finns också en bristande respekt för de vardagsauktoriteter som finns i skolan, kommunala tjänstepersoner och vuxna bland annat i de ungas liv, skriver Frank Holvik (C).

Att skapa säkerhet och trygghet är statens och kommunens själva grundsyfte. Det har blivit extra aktuellt i dessa pandemitider men har under de senaste decennierna blivit så mycket mer och omfattningen har kraftigt utökats till:

Religiös terrorism, organiserad brottslighet, kriminella familjer, hedersrelaterad brottslighet, vansinnesdåd och fortsatt miljöförstöring bland annat av vårt hav.

Några exempel:

• Jag har tagit stort intryck av en liten mening från boken ”Gangstervåld” av polisinstruktör Fredrik Kärrholm. Meningen lyder ”Har du bröstat en fyra?”. Det är ett slanguttryck bland unga kriminella, som innebär att man tagit livet av en person och fått fyra års sluten ungdomsvård. Efter de fyra åren har man tryggat en fortsatt kriminell karriär och byggt vidare på sitt stora våldskapital. För mig visar den lilla meningen hur långt det gått och hur illa det är.

• Inom det hedersrelaterade verkligheten finns 240 000 unga flickor i Sverige. Mörkertalet är dessutom stort och det dagliga förtrycket och lidandet är förödande.

• Kärrholm talar även om ”Antisocialt dominantbeteende”. När någon hotar klasskamrater och lärare, förstör undervisningen eller när ett gäng tar kommando över det offentliga rummet genom att gapa, skrika, klottra, skräpa ner och uppträda hotfullt på bibliotek, sportanläggningar, simhallar, bussar, tåg och hållplatser.

• Det handlar egentligen om att upprätthålla en grundläggande ordning där kriminella eller bråkstakar aldrig skall kunna göra sig breda.

Men så här illa är det väl inte på Tjörn? Nej, kanske det men det är tillräckligt illa med den brottslighet, knarkhandel, misshandel som vi har. Det finns också en bristande respekt för de vardagsauktoriteter som finns i skolan, kommunala tjänstepersoner och vuxna bland annat i de ungas liv.

Dem behöver vi backa upp när och där det behövs.

I värsta fall behöver vi få ett snabbt stöd av ordningspersonal och polisen. En polis som vi inte har, hur lång tid tar det för polisen att ta sig till de befolkningstäta områdena Rönnäng, Åstol, Dyrön, Klädesholmen, Kyrkesund och Skärhamn. I bästa fall en halvtimme, i normala fall en timme och i värsta fall alldeles för sent. I vilket fall behöver vi polisiär närvaro. Poliser som kan ingripa där varje minut räknas. Ordningspersonal som kan garantera att det är lagstyre som gäller och inte fridstörarna som bestämmer.

Centerpartiet vill öka Tjörnbornas trygghet och säkerhet genom ökad polisiär närvaro och tillräcklig ordningspersonal där den behövs.

Frank Holvik (C)