Ett ödesdigert beslut

Vill se en remissrunda med skolutredningens förslag innan beslut