Jag har efter 20 år en grundlön på 24 000 kronor

Signaturen Uppgiven personal berättar om hur äldreomsorgen prioriteras i Stenungsund.

Pandemin har satt fokus på hur äldreomsorgen fungerar eller inte fungerar. Hittills tror jag att Stenungsund har klarat sig ganska bra men även vi har stora problem.

Svårigheter att rekrytera utbildad personal är ett problem som blivit svårare och svårare. Kommunens strategi för att lösa detta är att utnyttja och belasta befintlig personal ännu mer trots massiva protester.

Minns någon våra demonstrationer mot försämrade arbetsvillkor?

Jag har arbetat drygt 20 år som undersköterska i kommunen. Under den tiden har bemanningen varit konstant. De äldre blivit sjukare, de administrativa uppgifterna har ökat markant, stressen har ökat och den fysiska och psykiska tyngden har ökat. Vi har ett stort ansvar för de äldres hälsa och liv. Att ha ansvar för en maskin känns för mig betydligt mindre stressande än att kunna orsaka någons dödsfall. Men lönemässigt så ser det helt annorlunda ut. Jag har efter 20 år en grundlön på 24 000 kronor!

Detta gör att vi är många som inte rekommenderar vårt arbete. Dålig lön, försämrade arbetsscheman, hög arbetsbelastning, inbeordring på ledig tid/semester utan rätt att neka samt fysiska och psykiska förslitningsskador.

Detta gör att få vill satsa på detta yrket. Nu anställs outbildad personal vilket var otänkbart tidigare, ibland med bristande språkkunskaper. Detta ökar belastningen ytterligare på övrig personal.

Tyvärr tror jag att intresset för äldreomsorgen snart tystnar igen och att allt fortsätter i en nedåtgående spiral. Att vända detta kostar pengar och det vill ingen betala.

Uppgiven personal