Orust kommun, varför?

Orust Kommun har beslutat att fördärva den renhållningen som fungerat utmärkt i 30 år, varför?

Hemkomposterarna, som är många helårboende, får en höjning av renhållningsavgiften med 50 procent medan delårsboende (sommargäster) får en höjning med 0,3 procent. Varför?

Representerar Orust Kommunfullmäktiges majoritet sommargästerna? Ingen i kommunfullmäktige reserverade sig mot beslutet. Varför?

Detta är bara början för stopp av hemkomposteringen!

Orust Kommun har också beslutat att från 2022 införa något som dom kallar Renhållningsområde. Vad som är kriterierna för detta vet inte ens ledamöterna i Samhällsavvecklingsutskottet. Om kriteriet är tätort så är minst tre områden missade. Det verkar som om ”någon” dragit en gränslinje helt efter eget godtycke. Inom Renhållningsområdet så ska det gå att söka dispens för att få hemkompostera. Var den dispensen ska sökas och vad den kostar, kanske 2-3000 kronor, vet ingen. Inte ens ledamöterna i ”Samhällsavvecklingsutskottet”. Varför?

Servicen med Återvinningssäcken upphör 2021-02-01, efter 25 år. I mitten av 90-talet infördes producentansvar och Förpackningsinsamlingen fick ansvaret för insamlingen av återvinningsmaterialet från hushållen. För detta arbete lades en extra skatt på alla förpackningar. Orust Kommun har under dessa 25 år, i samarbete med nya renhållningsentreprenörer och förpackningsinsamlingen, lyckats att utan byråkrati och med kunskap och smidighet förhandlat fram att entreprenören erbjuder servicen Återvinningssäcken, som hämtas vid fastigheten mot en extra frivillig avgift. Denna smidighet och kunskap finns tyvärr inte hos Orust Kommun idag, varför?

Det verkar som att det byråkratiska synsättet att det inte är kommunens ansvar gäller. Varför?

Den nya renhållningsentreprenören erbjuder endast Återvinningssäcken till flerbostadshus, då kan de både samla in och sortera. Varför?

Orust Kommuns hantering av renhållningen får ”Utan beröm underkänt”.

Undrande Orustbo