Problemet är inte gångbron utan personerna

Ni måste adressera saker rätt och få bukt på problemen – inte mildra symptomen, skriver signaturen Otrygg i Stenungsund.

Jag läser att kommunen tagit beslut om att ta fram ett kostnadsförslag till ”en säker bro” då till synes friska människor kastar ner saker mot bilar. Problemet har ju belysts ett flertal gånger och nu kommer kommunen med denna geniala lösning på problemet. (Sist var det att plocka bort sten i närområdet, som inte heller adresserar problemet)

Problemet är inte en osäker bro, problemet är osäkra personer som inte tillrättavisas. Ni måste adressera saker rätt och få bukt på problemen – inte mildra symptomen. När nät och plexiglas finns på plats kommer dessa personer göra andra saker som att rispa bilar, krossa rutor, klottra på plexiglas eller slåss. Detta är troligen barn och ungdomar till föräldrar som tror på fri uppfostran och som varken har koll eller vill veta vad deras små änglar gör ute på kvällarna. Det är det här problemet som ska adresseras!

Kalla det vad ni vill men övervakning i form av kameror, vakter, föräldragrupper kan få tag i dessa stackare. Det är deras föräldrar som ska betala ALLA skador och ställas till svars för detta oacceptabla beteende. Föräldrarna borde dessutom få obligatorisk hjälp för att lära sig hur viktigt det är att ha koll på sina barn och sätta gränser innan barnen kommer för långt bort och hamnar riktigt illa. Ett korrigerande samtal tidigt kan förändra beteendet för alltid!

Nu är kommunen villig att potentiellt lägga uppskattat 1,5 miljoner på att sätta nät, plexiglas och förbättra belysningen och vem betalar det? Jo precis, det är alla vi andra som ska stå för vandaliseringen av ett fåtal personer på glid med föräldrar som inte förstår och tar sitt ansvar. Ska det verkligen vara så här i lilla Stenungsund, kan vi inte lägga energi på problemet för en gång skull? Återigen tar ingen ansvar för att förändra samhället och göra Sverige tryggt utan hoppas nån annan gör det, eller att det kanske bara löser sig plötsligt.

Vad blir nästa storslagna beslut av kommunen, näta in kajer och bryggor så man inte ska kunna kasta skräp i havet?

Otrygg i Stenungsund