Resecentrum bör ligga centralt

Svar på insändaren:

”Drömmen är ett resecentrum vid Kullen”

Nyligen fick vi i en debattartikel följa med på en intressant cykeltur med Arne Mårtensson som guide. Det var många väl beskrivna och genomtänkta passager, alla i avsikt att förbättra centralortens infrastruktur. Den i särklass bästa åtgärden som beskrivs är nedsänkningen av järnvägen i en tunnel under centrum. Den är väl också den svåraste att få beslut och ekonomi kring.

Den kräver nog att invånarantalet i kommunen dubblas några gånger och det kan ta tid. Men den hade varit mycket intressant för ett centralt placerat resecentrum. Då hade det bara varit att från tåget ta hissen upp till centrumfunktioner eller lokalbussen till gatuadresser och arbetsplatser. En nedsänkning av järnvägen hade också inneburit en betydande förenkling av trafikplatsen vid Nösnäs.

Även tanken att flytta och utveckla omstigningsterminalen i Stora Höga till Kullenområdet har flera positiva konsekvenser. Där finns stora ytor för parkering av fordon av skilda slag. Det är lättillgängligt för både Stenungsundsbor och Tjörnbor. Den blir effektiv för dem som måste ha bilen eller annat fordon för att ta sig till tåget, när de skall pendla till arbete eller andra ärenden i Göteborg eller Uddevalla.

Om man samtidigt anlägger en hållplats för tåget vid Gilltorp skulle Stora Höga bli en vinnare med två tåghållplatser inom cykelavstånd och central mark frigjord för centrumfunktioner. När det gäller resecentrum så låt den nu gällande placeringen ligga fast. Om tågstopp och bussangörningar flyttas utanför centralorten förlorar centrum i attraktivitet. Ett så kallat resecentrum utanför centralorten medför tryck på att centrumfunktioner och service ska finnas i närheten.

Detta kommer innebära splittring av samhällsfunktioner och på sikt innebära att nuvarande centrum hamnar i bakvatten när vi som bor utanför centrum inte behöver ta oss dit. Vi har heller ingen större lust att byta buss för att komma in till centrum vilket skulle bli resultatet, om cykelturens intentioner blev verklighet. Så mitt råd till beslutsfattarna när det gäller resecentrum ”Gör inte om det ni har gjort rätt”.

Stig Larsson