(S): Det får vara slutvelat nu!

Rosalie Sanyang (S) om att kommunalrådet Martin Johansen (L) velar om skolan.

Kommunalrådet Martin Johansen (L) pratar emot bättre vetande i tidningsartikeln om att vårt beslut om Västra skolnavet, på Tjörn är förhastat!

Han var med och tog beslut i kommunfullmäktige om hela skolutredningens förslag med två årskurs 4-9-skolor och utbyggnad av förskolor vid Åk f-3-skolorna som får plats över, när hela mellanstadierna flyttar till 4-9-naven. Det förslaget hade föregåtts av flera år av olika utredningar och remissförfarande.

Det var endast placeringen av det Västra skolnavet som majoriteten fortfarande inte ville bestämma sig för i somras. De kunde uppenbarligen inte komma överens inom sig.

Därför tillsatte de en extra utredning som på några månader skulle undersöka om det trots allt, inte fanns något bättre alternativ i Skärhamn, istället för Bleket, som de kunde enas om i den splittrade majoriteten.

Ensamutredaren kom då med förslag om allt mellan himmel och jord och en investering på runt 1 miljard, och landar på att ett nytt 4-9-nav skulle helst byggas i Röa, oklart exakt var, vi har ju inte kommunal mark där, och inte nu, utan inom loppet av cirka 10 år.

Under hela den tiden skulle således alla högstadieelever på ön provisoriskt rymmas i Häggvall? Vilka elever på Nordöstra Tjörn skulle då behöva gå någon annanstans, mellanstadieelever eller yngre barn? Det verkar inte bekymra Martin Johansen, han bor och verkar i Skärhamn.

Om eleverna på hela Tjörn ska få en bra skolgång, måste vi vara beredda att agera. Vi kan inte fortsätta som nu, att inte ens upprusta befintliga skollokaler medan vi drömmer om något stort.

Vi socialdemokrater har som mål att hela Tjörn ska leva, året runt. Och vi är tydliga med att vi ska se till att Tjörn ska ha den bästa skolan!

Vi ska upp på topp igen i skolranking bland Sveriges kommuner. Vi har alla förutsättningar. Men då kan man inte ha som mål för kommunens skolpolitik:

”Att stärka Skärhamn som centralort”.

Målet måste vara att tillförsäkra alla barn en trygg och, utvecklande skolmiljö både ute och inne, säkra skolvägar, attraktiva lärartjänster med goda arbetsmiljöer och arbetslag som är tillräckligt stora. Man måste våga satsa på barnens skolgång, men göra det smart så att satsade resurser kommer till bästa nytta. Och erbjuda kvalificerad kultur, idrott, fritidsverksamhet och elevhälsa vid de två 4-9-naven!

Kommer vi nu äntligen igång med att utveckla också Bleket, kan mellanstadiet flytta in i särskild byggnad där och då blir det också gott om plats att bygga ut nya, så efterlängtade förskoleavdelningar vid Skärhamns skola liksom vid de andra f-3-skolorna i Rönnäng, Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.

Rosalie Sanyang (S)