Sofia Westergren: Tror du att skatter går till välfärden?

En del röster till vänster höjs för att vi måste höja skatterna för att rädda äldreomsorgen, skolan, sjukvården, assistansen och allt annat som vi betraktar som viktiga delar av välfärden. Det kan såklart låta som en omöjlighet att sänka skatterna och samtidigt satsa mer på välfärden. Men det är exakt det vi moderater förespråkar. Hur går det då ihop?

Felet många gör är att utgå från att alla våra skatter går till välfärden. Men så ser det inte ut. Våra skattepengar slarvas bort på väldigt mycket annat än sådant som är viktigt för svenska folkets välfärd. Vi i Sverige betalar nästan högst skatter i hela världen. Om det var höga skatter som var lösningen borde ju vår välfärd redan vara i toppklass?

I moderaternas budgetar de senaste åren har vi satsat mycket mer på välfärden än regeringen, inte minst stöd till kommunerna och till regionernas sjukvård. I början av förra året lyckades vi tillsammans med andra partier tvinga fram ett extra tillskott till kommunerna och regionerna på 7,5 miljarder. Under pandemin har vi fortsatt att driva på för mer stöd till sjukvården och våra kommuner. I budgeten för 2021-23 tillför vi kommunerna väldigt mycket mer pengar än regeringsunderlaget (S, C, MP, L). För nästa år handlar det om 3,5 miljarder, för 2022 8,5 miljarder, och 2023 13,5 miljarder mera.

Hur kan då vi moderater få ihop detta? Jo – vi prioriterar välfärden framför andra saker.

Sverige är ett av tre länder i världen som ger mest pengar i bistånd till andra länder, och långt mer än FN:s mål på 0,7% av BNP. Faktum är att vi idag ger så mycket att det inte ens går att hitta bra saker att satsa på – vi stoppar då i stället in pengar i FN:s stora byråkrati och låter dem förbruka pengarna, och tappar kontrollen över vart pengarna tar vägen. Vi ger idag dubbelt så mycket i bistånd än vad hela polisen har i budget. Moderaterna vill minska biståndet till drygt 0,7% av BNP, vilket gör att vi fortfarande är det femte mest generösa landet i världen. Men det frigör nära 16 miljarder i vår budget som vi kan använda till annat här hemma i Sverige.

Regeringen lägger många miljarder på meningslös och ineffektiv klimatpolitik. Pengarna kommer enligt de flesta experter inte att påverka det globala klimatet ens mätbart. Moderaterna skär bort ineffektiva klimatåtgärder och slopar meningslösa byggsubventioner. Det frigör ytterligare miljarder.

Vi stramar också upp migrationspolitiken, säger nej till regeringens förslag att luckra upp asylpolitiken och införa amnestiliknande undantag för personer utan asylskäl. Vi inför kvalificering till välfärden, bidragstak, slopad garantipension för nyanlända och slopat efterlevandestöd för påstått avlidna i hemlandet, samt inför aktivitetskrav i försörjningsstödet. Detta sparar ytterligare ett antal miljarder.

Utöver detta avskaffar vi ett antal myndigheter och stoppar kraftiga höjningar av olika bidragssystem. Så skapar vi utrymme i vår budget för att både skjuta till extra pengar till kommunerna, sjukvården, polisen och rättsväsendet, och samtidigt sänka skatten för både löntagare och pensionärer (vi tar bort hela skillnaden i skatt mellan lön och pension redan nästa år). Utöver det har vi en stor krisbuffert i vår budget, och vi har dessutom mindre underskott i vår budget än regeringsunderlaget.

Med en regering som prioriterar rätt saker kan man både ge välfärden mer pengar och samtidigt sänka skatterna för vanligt folk. Det är inte svårare än så.

Sofia Westergren (M)

Jan Ericson (M)

Riksdagsledamöter i finansutskottet