Tröttsamt med Tjörns klagomål på Stenungsund

Stenungsund har som storebror varit snäll mot lillebror Tjörn men kanske finns det en bortre gräns för att stödja Tjörn i alla lägen? skriver Bo Pettersson.

Då har Tjörns politiska ledning funnit anledning att klaga på Stenungsund, igen.

Det börjar bli lite tröttsamt….

Stenungsund har som storebror varit snäll mot lillebror Tjörn men kanske finns det en bortre gräns för att stödja Tjörn i alla lägen?

Under åren har skattebetalarna i Stenungsund bjudit in till samarbete när det gäller gymnasieskolan, vattenförsörjningen, simhallen och resecentrum.

Vi har finansierat pendelparkeringar, delvis med skattemedel från Stenungsunds invånare för att underlätta för Tjörns befolkning/skattebetalare.

Vi har haft tjänstemän som har tagit fram långtgående förslag om simhallen i Stenungsund där vi har fått uppfattningen att Tjörn kommun skulle vara med att medfinansiera och där Tjörns kommunledning fått ha åsikter, där Tjörn hoppat av i sent skede.

Vi har bjudit in Tjörns politiker till dialoger om resecentrum i Stenungsund.

Stenungsunds kommun står för risker och kanske måste bygga ut gymnasiet men är det rimligt att Stenungsunds skattebetalare står för detta?

Att hjälpa och stödja varandra är en självklarhet men det måste ske åt båda håll. En part kan inte kräva och klaga hela tiden, då fungerar inte samarbete.

När man läser i Lokaltidningen STO hur kommunalrådet på Tjörn uttalar sig så förstår vem som helst att inte är någon ide att prata med Tjörns kommunledning. Tydligen ser kommunledningen inga bekymmer på Tjörn, inga bekymmer för arbetspendling man har. I Stenungsund vill vi lösa problem och betala för det men vill skall inte längre betala för Tjörn kommuninvånare när det gäller gymnasieskolan, simhallen, pendelparkering, vattenförsörjning och resecentrum eftersom Tjörn inte avser att nyttja detta.

Bo Pettersson

F.d. kommunalråd Stenungsund