Varför får inte Borealis driften att fungera?

Borealis har ett stort ansvar, inte bara som en arbetsgivare, utan också gentemot alla som bor och vistas i STO-området, menar insändarskribenten.

Ja, då har drygt fem veckor gått sedan Borealis-krackern startade upp efter den förödande branden i maj 2020. Eller förödande och förödande, som vanligt hade väl det inte hänt något enligt Borealis. De urskuldade ju sig som vanligt med att det inte förelåg någon fara för allmänheten och ingen påverkan hade skett på vare sig miljö, vatten eller luft. Eller hade det hänt något, eftersom de var så snabba med att kräva hemligstämpel av sin utredning?! Det stinker Borealis, bildligt och bokstavligt, om er verksamhet!

Jag förundras över att Borealis inte lyckas med att ha igång sin krackeranläggning, som ju reparerats och kontrollerats i mer än sju månader, längre än drygt tre veckor innan det var dags för en av alla dessa otaliga driftstörningar! Den vackra vintermorgonen där solen steg upp i horisonten i den 17 minusgradiga kylan förbyttes i ett nafs då krackern fick ett av sina Mordor-liknande utbrott. Sotsvart rök vräktes ut i vintermorgonen och hela himmelen förmörkades. Ett olycksbådande lock av svart rök lade sig över hela horisonten då den sotande facklingen pågick i nästan en timmes tid!

Hur är det möjligt att en petrokemisk industri som Borealis inte klarar av att få sin drift att fungera? Det är mer regel än undantag att det är något som går fel och som gör att ni stör och förstör för STO-borna! Vad beror det på? Inkompetens, nonchalans, snålhet eller vad?

Nä, skärpning Borealis! Ni får bottenbetyg med alla era drift-och processtörningar. Ni har ett stort ansvar, inte bara som en arbetsgivare, utan också gentemot alla som bor och vistas i STO-området, vår miljö och våra vattendrag och hav.

Gör om och gör rätt

Läs svaret från Borealis: Säkerhet är alltid högsta prioritet för oss