Åsa började plugga under pandemin: ”Var svårt att få jobb”

Utvägen blev, som för många andra, att börja studera.