En enda röst kan avgöra skolfrågan

Skolchefen på Tjörn kräver att ett beslut i frågan fattas snarast.