Tjörns kommun: Göteborg bör få större ansvar för kulturen

Ny samordning ska stärka kulturen i hela Göteborgsregionen.