Livsmedelstaxa skjuts upp till i höst

Ska underlätta för bland annat restaurangbranschen.