MP vill införa gratis mensskydd

Det ska finnas på alla skolor och kommunala arbetsplatser på Tjörn.