Ny dom ändrar inget enligt bygg- och miljöchef

"Domslutet säger inte någonting om huruvida kommunen gjort rätt eller fel bedömning i sak utan endast att ytterligare utredning i ärendet krävs.”