Satsning på bättre brandskydd för äldre

Resultatet av en enkät satte fart på arbetet.