Tjörns kommun anmäler advokat för jäv

Advokaten fick inte jobbet – anlitades av motparten.